Top
에어텔
AIRTEL
  • AIRTEL
  • Vinpearl Resort
고객센터
1833-3492
평일: 09:30 ~ 17:00
토,일요일, 공휴일은 휴무입니다.
thevinpearl@naver.com
입금안내
우리은행
1005-203-349-092
예금주 : 와이투어앤골프
예약 → 입금 혹은 카드 → 실예약 진행
예약 후 결제가 안된건은 자동취소가
됩니다.
하노이  에어텔
상품 중비중입니다.
하롱베이 Ha Long Bay
빈펄 리조트&스파 하롱베이
Dao Reu, Thanh pho Ha Long, Vietnam
+84-203-355-6868
다낭 Da Nang
빈펄 다낭 럭셔리 리조트
No 7 Truong Sa Street Hoa Hai Ward Ngu Hanh Son Dist, Da Nang, Vietnam
+84-236-393-8220
빈펄 리조트 & 스파 다낭 (오션)
23 Trung Sa, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nanng, Vietnam
+84-236-396-6888
빈펄 리조트 & 스파 호이안
Block 6, Phuoc Hai, Cua Dai, Hoi An, Quang Nam, Vietnam
+84-235-375-3333
빈펄 콘도텔 리버프론트 다낭
Ngo Quyen Street, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam
+84-236-364-2888
빈펄 리조트 & 골프 남호이안
Binh Duong Commune, Binh Minh Commune, Thang Binh District, Quang Nam, Vietnam
+84-235-367-6888
빈펄 후에
50A Hung Voung, Phu Nhuan, Thanh pho Hue, Thua Thien Hue, Vietnam
+84-234-368-8666
나트랑 Nha Trang
빈펄 나트랑베이
Hon Tre Island, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City
+84 258 3598 900
빈펄 디스커버리 나짱
Hon Tre Island, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City
+84 258 3 598 900
빈펄 리조트 & 스파 롱비치 나트랑
Lot D6B2 and D7A1 in Zone2-Cam Ranh Peninsula tourist area,Cam Lam District,Khanh Hoa
+84 258 3991 888
빈펄 콘도텔 비치프론트 나트랑
78 - 80 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
+84 258 3599 888
푸꾸옥 Phu Quoc
빈펄 리조트 & 스파 푸꾸옥
Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, tinh Kien Giang, Vietnam
+84-258-359-8900
빈펄 디스커버리 푸꾸옥
Bai Dai Beach, Ganh Dau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province, Viet Nam
+84-297-377-9888
빈오아시스
Bai Dai, Gach Dau Phu Quoc Kien Giang, Vietnam
+84-297-355-0550